Indywidualna konsultacja z trenerem rozwoju osobistego (online)

Zapraszam Cię na indywidualne konsultacje – wszystko to, co wiem, czego się nauczyłam i czego doświadczyłam użyję tak, aby wspomóc Twój rozwój i zrozumienie tego, jak wiele znaczysz!

Zanim zdecydujesz się na sesję wprowadzającą, przeczytaj uważnie poniższe informacje

Krótkie wprowadzenie do Coachingu
Istnieją określone wytyczne co do tego, czym coaching jest, a czym nie jest. 

Coaching to rozmowa prowokująca do myślenia.

W coachingu chodzi o wiele rzeczy, jednak zasadniczo chodzi w nim o wprowadzenie zmian, o rozwijanie emocjonalnej inteligencji oraz poszerzanie świadomości. W świecie biznesowym coaching jest umiejętnością liderską, leżącą po przeciwnej stronie spektrum w stosunku do komenderowania i kontrolowania. W efekcie, odnosi się on do całości osoby, a nie tylko do jej „roli” biznesowej.

Coaching ma wiele zalet, zbyt wiele, by je wymieniać. Każdy uczestnik sojuszu coachingowego tworzy i trzyma się agendy tak, by ów sojusz miał na celu wyłącznie wspomaganie go w osiągnięciu sukcesów. Proces ten jest szeroki i złożony. Może obejmować szeroki zakres spraw, takich jak radzenie sobie z bieżącymi przeszkodami uniemożliwiającymi rozwój, osobista komunikacja i wpływ, jak również tworzenie wizji i planów zgodnych z życiowym marzeniem i celem.

Podsumowując, w coachingu chodzi o powiązanie potencjału danej osoby z jej wynikami. Cały kontekst służy raczej temu, by ludzie sami się nauczyli, niż aby ich uczyć czegokolwiek.

Coaching nie jest odpowiednim rozwiązaniem w następujących przypadkach:
– ludzi z uzależnieniami, na przykład od narkotyków czy alkoholu;
– terapii dla osób, które padły ofiarą przemocy;
– dla kogoś, kto chciałby się komuś wyżalić;
– ludzi, którzy stosują przemoc wobec innych;
– osób cierpiących na choroby umysłowe;
– psychoanalizy.

Terapeuci, w niektórych przypadkach wymienionych powyżej, zajmują się wydarzeniami, które miały miejsce w przeszłości. Coaching koncentruje się wyłącznie na teraźniejszości i przyszłości. Mimo, iż nawiązania do przeszłych wydarzeń są normalną praktyką w trakcie relacji coachingowej, pozwalającą zbudować kontekst i tło, to Coach, NIE MA kwalifikacji, by zajmować się emocjonalną traumą wynikającą z przeszłych wydarzeń, czy zamętem, który nie pozwala uczestnikowi iść w życiu naprzód – chyba, że jasno deklaruje takie kompetencje.

Spotkania odbywają się online na platformie Google Meet, stacjonarnie w Czerwonaku lub po wspólnym uzgodnieniu miejsca.

Po opłaceniu konsultacji drogą mailową uzgodnimy termin i formę spotkań.

TUTAJ znajduje się dokładny opis tego, jak wyglądać będzie nasze porozumienie – zapoznaj się z nim zanim rozpoczniemy konsultacje.