Przejdź przez Fundamenty Dobrego Życia samodzielnie i w swoim tempie

Ze wstępu:
„Najlepszym nauczycielem jest ten, kto czyni najlepszy użytek z czasu swojego i swoich uczniów.
Bo wszystko, co dał nam Bóg, to czas, w którym mamy wykonać pracę na rzecz samodoskonalenia.” Emma Hart Willard

Rozwój osobisty i duchowy, czyli badanie i doskonalenie siebie, nie zawsze musi oznaczać więcej i szybciej, z biegiem lat coraz częściej dla wielu ludzi oznacza to mniej, a mądrzej. Wzrost duchowy to wzrost świadomości i głębsze poznanie siebie, a nie tylko reagowanie na to, co się nam przydarza. To również sztuka rezygnacji, rezygnacji z życia szybkiego na rzecz życia godnego. Jest to lepsze poznanie swoich reakcji, zachowań i motywów działań, a potem akceptacja i często korygowanie, aby żyć spokojniej i pełniej.

Fundamenty Dobrego Życia to pakiet online: 6 Modułów (Tematów), 18 Filmów.

W tej opcji samodzielnie wybierasz tempo Podróży – nie bierzesz udziału w cotygodniowym live z Justyną ani nie bierzesz udziału w spotkaniach grupy mastermind.

Jeśli dasz sobie tydzień na każdy temat, zyskujesz 18 tygodni wspaniałej, owocnej pracy nad doskonaleniem swojego życia.