Warsztaty The John Maxwell Team.

Regularnie spotykamy się i szkolimy tak, aby The John Maxwell Team Poland prezentował najlepszą i najbardziej aktualną wiedzę.

Comments are closed.